Simon Astridge

Simon Astridge
Architect. www.simonastridge.com
Plywood House
Plywood House, Balham, London, United Kingdom