Giancarlo Piretti

Giancarlo Piretti
Designer
Plia
Plia
CASTELLI, 1967
250 USD