Shigeru Ban

Yumi

Yumi

designed in 2011 for FontanaArte

USD 1,855