Shigeru Ban
Shigeru Ban. www.shigerubanarchitects.com
FontanaArte
Yumi, designed for FontanaArte in 2011, $1,898